STK  PATA

Organizovaný stolný tenis vznikol v našej obci 25.11.1999, kedy bol založený Stolnotenisový klub Pata. Zakladateľom bol Ľubomír Ševčovič, bývalý dlhoročný hráč Šintavy, ktorý sa prisťahoval do našej obce. V roku 2000  sa prihlásilo do súťaže družstvo mužov  STK PATA  ktorého káder tvorili hráči : Ľubomír Ševčovič, Miroslav Baláž, Jaroslav Vaško, Peter Hudec, Roman Korec, Ľuboš Baláž a Martin Ševčovič. Po prvom súťažnom ročníku skončili ako nováčikovia súťaže na peknom šiestom mieste v 5. lige. Od založenia klubu po súčasnosť sa v klube vystriedalo veľa hráčov a po dlhšej odmlke v mužskej lige sa v roku 2011 mužstvo STK PATA opäť prihlasuje do okresnej súťaže. V súčasnosti je klub zameraný predovšetkým na výchovu mládeže a preto sme prihlásili aj  našich žiakov  do ligovej súťaže.