Adresár vedúcich družstiev 5.ligy Galanta 2016/17

(klub, vedúci, telefón, mail, hracia miestnosť, deň a čas zápasu)

 

Jelka A  -  Radoslav Gašpar, 0904 428 699, radoslavgaspar@gmail.com, ZŠ Jelka, piatok 18.00 hod

Jelka B  -  Pavol Mráz, 0903 275 994, mrazpavol@pobox.sk, ZŠ Jelka, štvrtok 18.00 hod

V.Úľany C  -  František Dulický, 0908 731 489, dulicky@stonline.sk, ZŠ V.Úľany, sobota 10.00 hod

Šaľa A  - Ing. Michal Lužica, 0911 784 976, mata@salamon.sk, ZŠ Pionierska Šaľa, piatok 18.00 hod

Malá Mača A,B  -  Štefan Krommer, 0904 212 558, krommer.stefan@gmail.com, Hasičská miestnosť Malá Mača, sobota 18.00 hod

Trstice A  -  Viliam Nagy, 0905979512, viliamnagy@azet.sk, ZŠ Trstice, sobota 15.00 hod (štvrtok 18.00 hod)

Šoporňa B  -  Zoltán Rigo, 0905 382 921, zolo.rigo99@gmail.com, ZŠ Šoporňa, piatok 18.30 hod

Sládkovičovo C  -  Ing. Miroslav Kakvic, 0907 716 677, miroslav.kakvic@gmail.com, Spojená škola Sládkovičovo, piatok 18.00 hod

V.Mača A  -  Juraj Gál, 0911 630 501, kolchoz.gal@gmail.com, ZŠ V.Mača, piatok  17.30 hod

Galanta E  -  Ing. Marek Petrovský, 0905 480 315, petrovskymarek@pobox.sk, Dom športu Galanta, piatok 18.00 hod

Pata B  -  Dušan Halada, 0905 226 207, haladad@windowslive.com, ZŠ Pata, piatok 18.00

Sereď A  -   Martin Gál, 0903 458 617, pgtenis@gmail.com, ZŠ P.O.Hviezdoslava Sereď, piatok 18.00

 

Vedúci súťaže:  Ing. Ľubomír Ševčovič, 0903 146 089, lubomir.sevcovic@gmail.com,

predseda OSTZ Galanta:  Róbert Porozsnyák, 0904 361 432, porozsnyak.r@zoznam.sk,

 

Vyžrebovanie 1.kolo  37Týždeň:

Pata B  -  Galanta E,     Šaľa A  -  M.Mača B,     M.Mača A  -  Šoporňa B,     Sládkovičovo C  -  V.Úľany C,     Jelka A  -  Sereď A,     V.Mača A  -  Trstice A,     Jeľka B  -  voľno,

2.kolo 38T :  Sereď A  -  V.Mača A,    V.Úľany C  -  Jelka A,    Šoporňa B  -  Sládkovičovo C,    M.Mača B  -  M.Mača A,    Galanta E  -  Šaľa A,   Jelka B  -  Pata B,    Trstice  -  voľno,

3.kolo 39T :  Šoporňa B  -  Sereď A,   M.Mača B  -  Trstice A,    Galanta E  -  V.Mača A,    Jelka B  -  Jelka A,    Pata B  -  Sládkovičovo C,    Šaľa A  -  M.Mača A,    V.Úľany C  -  voľno,

4.kolo 40T :   M.Mača A  -  Pata B,    Sládkovičovo C  -  Jelka B,     Jelka   -  Galanta E,    V.Mača A  -  M.Mača B,    Trstice A  -  Šoporňa B,    Sereď A  -  V.Úľany C,    Šaľa A  -  voľno,