STK Pata žiaci

 
Po viac ako desaťročnej prestávke sa v našom klube zasa utvorilo družstvo žiakov, ktoré bude účastníkom 2.ligy TT kraja.